Så här fungerar Conniflex

Att behandla plantan med Conniflex innebär att plantan skyddas med en beläggning av sand, som limmas fast på plantan. Skyddet hindrar snytbaggen från att skada barken. Under behandlingen på plantskolan passerar plantan tre stationer: limning, sandning och härdning.

Limning

I limmaren får plantan först en vattenhinna över sig. Sedan läggs det på ett vattenbaserat lim, som rinner längs stammen. För att vara säker på att limmet når ända ned på stammen, eftersom snytbaggen kryper från marken och uppåt, ställs plantan på en vibrationsplatta som fördelar limmet.

Sandning

I sandaren blåser man på små fina sandkorn med hjälp av tryckluft. Sanden fastnar i limmet på plantan. Även om kornstorleken på sanden är mycket liten är den tillräckligt stor för att snytbaggen inte ska kunna nå över den med sina käftar. Samtidigt är sandkornen inte för stora, så att det kan bildas luckor där snytbaggen kan komma emellan. Allt detta sköts automatiskt inne i sandaren, som är en sluten enhet. Det är bra för arbetsmiljön. Plantornas vikt påverkas inte av sanden.

Härdning

I lufttorken härdas limmet. Det görs kontrollerat så att plantan inte torkar eller skadas. Sedan är skyddet klart och plantan förs vidare på transportbanden för att till exempel bli nedpackad i lådor.