Miljövänligt & effektivt

Conniflex är effektivt och miljövänligt

Nu finns en ny metod för att skydda skogsplantor mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex. Det är effektivt och miljövänligt. Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier. Ändå är skyddseffekten lika stor som för insekticiderna. Skyddseffekten sitter dessutom i under hela den period som är mest kritisk för den nyplanterade plantan, de två första åren. En behandling räcker.

Conniflex kan liknas vid en skyddsväst av finkornig sand. Snytbaggen kan varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem. Ändå är beläggningsskyddet, som denna typ av skydd kallas, så flexibelt att plantan kan växa och utvecklas normalt. Skyddet sitter bara på stammen så det stör inte heller plantans rotsystem. Förutom sanden innehåller beläggningen bara ett härdat vattenbaserat lim. Conniflex kan användas på alla barrskogsplantor som odlas i kruka, dvs. täckrotsplantor. Behandlingen av plantorna med Conniflex görs hos plantproducenten innan plantorna packas och skickas till skogsägaren.

Med Conniflex tas steget mot en ny tid för skogsbruket, det giftfria skogsbruket med alla dess fördelar. Effektivt och miljövänligt på samma gång. Och en sund arbetsmiljö.

Conniflex har utvecklats under många år och har testats i fält av oberoende forskare. Bakom detta utvecklingsarbete står Sveriges största skogsägare Sveaskog och dotterbolaget Svenska Skogsplantor. Nu har Conniflex gjorts tillgänglig för alla plantproducenter och skogsägare – alla som vill göra ett klokt val för sig och sin skog.

Om insekticider

Insekticider är kemiska substanser som är särskilt giftiga för insekter. Idag får tre kemiska skyddsmedel användas mot snytbagge. Kemikalieinspektionen, KemI, är den myndighet som beslutar om vilka insekticider som får användas och hur.

De substanser som är godkända för bekämpning mot snytbagge heter Cypermetrin (preparatnamn Forester), Imidakloprid (preparatnamn Merit Forest WG) och Lambdacyhalotrin (preparatnamn Hylobi Forest).

Medlen är mycket giftiga bland annat för insekter, vattenlevande organismer och kan orsaka hudirritation och allergi hos människor. KemI utvärdera hälsoeffekterna hos dessa.

Vad säger FSC om insekticider?

Forest Stewardship Council, FSC, är en frivillig certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk. Enligt den svenska skogsbruksstandarden tillåts inte användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket. För bekämpning av snytbagge har Svenska FSC:s styrelse beviljat dispenser.

Skogsplanta